Op woensdag 5 september was de feestelijke opening van de Koningin Emmaschool in Bussum. Na een bouwtijd van 4 maanden kunnen de kinderen voortaan leren in schoolgebouw met een gezond binnenklimaat. De school voldoet nu aan de norm ‘Frisse Scholen’.

Duurzame installatie en ventilatie

De renovatie was in een korte periode van 4 maanden volbracht. Putman was, in samenwerking met Aannemersbedrijf Slokker, verantwoordelijk voor de installatie van de sanitaire voorzieningen en de ventilatiesystemen. Deze duurzame installaties zorgen voor een gezond en comfortabel binnenmilieu. Het is belangrijk voor de gezondheid van de scholieren dat er voldoende frisse lucht in het gebouw aanwezig is. Hierbij moet met de installatie rekening worden gehouden met de gebruikers van het gebouw: de geïnstalleerde systemen moeten de leerlingen en leraren niet belemmeren. Voorbeelden zijn het rekening houden met het mogelijk bezeren of afleiden van de kinderen.

Een energiezuinig schoolgebouw

Naast de wettelijke gestelde eisen vanuit de overheid, is de realisatie van een duurzaam gebouw voor de school zelf ook aantrekkelijk. Een voordeel is dat de investering zich binnen een aantal jaren terugverdient. Wat uiteindelijk resulteert in een financieel voordeel, zodat er meer geld overblijft voor bijvoorbeeld lesmateriaal. Ook wordt het goede voorbeeld gegeven aan de leerlingen om bewust om te gaan met het milieu.

Klimaatproblemen bij scholen

Stichting duurzame scholen geeft aan dat 80% van de scholen kampt met klimaatproblemen. Hierbij is er sprake van een te hoge concentratie Co2 door onvoldoende ventilatie en is er een te hoge temperatuur in de zomer en een te lage temperatuur in de winter. Het is vanzelfsprekend dat kinderen zich hierdoor minder goed kunnen concentreren en meer kans hebben om ziek te worden. Wat natuurlijk invloed heeft op de schoolprestaties.

Meer weten over Frisse Scholen?

Voor meer informatie over het initiatief Frisse Scholen kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De Wet- en regelgeving, educatie in de les en verschillende tools worden hierbij uitgelegd. Mocht u meer willen weten over de installatie van duurzame sanitaire voorzieningen en ventilatiesystemen, neem dan contact met ons op!