Een Frisse School is een schoolgebouw met een goed binnenmilieu en een lage energierekening. En daar dragen wij natuurlijk graag aan bij. Zo hebben wij laatst het kinderdagverblijf Piggelmee in Leidschendam voorzien van WTW installatie met VAV. Op naar nog meer Frisse Scholen in Nederland!

Meer frisse scholen

Als gemeente of schoolbestuur wilt u graag een Frisse School: een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.  Bij nieuwbouw of renovatie moet u hiervoor de eisen formuleren waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Om u hierbij te ondersteunen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in 2008 het ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’ laten ontwikkelen. Deze vierde versie van het Programma van Eisen – Frisse Scholen is in opdracht van het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangepast aan de eisen in het Bouwbesluit zoals per 1 januari 2015 van kracht zijn.

 Schoolventilaties

Bij nieuwbouw of renovatie is het belangrijk om al in een vroeg stadium eisen te formuleren aan het ontwerp van het gebouw en de installaties. De maatregelen kunnen dan nog in het ontwerp worden geïntegreerd en zo kunnen kosten worden bespaard. Het uiteindelijke doel is een zo gezond, comfortabel en energiezuinig mogelijke school binnen het beschikbare budget.

Voor meer informatie over Frisse Scholen kunt u terecht op: rvo.nl. En wilt u meer weten over ventilatie installaties op uw project? Neem dan contact met ons op!